Svar fra skolebestyrelserne februar 2016

På baggrund af debatten i høringsperioden og de indkomne høringssvar har Byrådets politiske partier og løsgængere aftalt, at Børne- og Ungeudvalget skal have gennemført en yderligere høring af skolebestyrelserne, inden der tages fornyet politisk stilling til sagen. Formålet er at sikre en yderligere inddragelse af skolebestyrelserne og kvalificere grundlaget for at træffe en politisk beslutning. Læs skolebestyrelsernes svar på de 9 stillede spørgsmål nedenfor.