Dialogforum for skolebestyrelser

Tirsdag den 16. juni var der dialogmøde med skolebestyrelserne, hvor de blev præsenteret for Børne- og Ungeudvalgets tanker om Skolefællesskaber.