Idémøder

Der har nu været afholdt tre idémøder i Buskelundhallen, Gjern Kultur- og Idrætscenter og Virklundhallen.

Idemødet i virklund

Idémøderne har været velbesøgte med omkring 100 deltagere ved hvert møde.

Deltagerne sad i grupper af ca. 8 personer, hvor de skulle drøfte 2 ud af følgende 5 spørgsmål:

  1. Hvordan sikrer vi, at vi i 2021 har en folkeskole, med mulighed for børnefællesskaber om læring, leg og interesser?
  2. Hvordan sikrer vi, at vi i 2021 har en folkeskole, hvor medarbejderne har kompetencer, der matcher kravene og har fagligt og personligt overskud og robusthed til at være på forkant med det de underviser i?
  3. Hvordan sikrer vi, at vi i 2021 har en skoleledelse, der kan udøve strategisk ledelse, varetage personaleledelse, varetage pædagogisk ledelse, varetage økonomisk styring, sætte rammer og retning for udvikling og følge op på kvaliteten?
  4. Hvordan sikrer vi, at et undervisningssted i 2021 har elever, undervisning og lokaler, så der kan etableres varierende og fleksible læringsmiljøer, der udfordrer børns sanser og inviterer til læring?
  5. Hvordan sikrer vi, at vi i 2021 har et fælles skolevæsen, med en robusthed i økonomi og administrativ styring, der gør det muligt at gennemføre langsigtede strategier?

Efterfølgende skulle deltagerne sætte sedler op med individuelle idéer til strategien. Stemningen på møderne var god og konstruktiv med 200-300 idéer til Børne- og Ungeudvalget fra hvert idémøde.

Se hvilke idéer, som er kommet på idémøderne