Kickoffmøde den 16. marts i Jysk Arena

Mandag aften sparkede Børne- og Ungeudvalget en proces i gang på folkeskoleområdet i Jysk Arena

Målet med processen er at finde frem til, hvordan man kan få kravene i folkeskolereformen, de kommunale ønsker til folkeskolen og de økonomiske rammer til at nå sammen.

"Grunden til at vi sætter en proces i gang nu" sagde Søren Kristensen, "er, at vi også fremover vil have en god folkeskole i Silkeborg. Dette skal ske selvom om pengene til folkeskolen bliver færre, hvilket dels skyldes at antallet af børn i skolealderen er faldende".

Se hele oplægget fra Formand for Børne- og Udvalget Søren Kristensen

Den proces som blev sparket i gang mandag er en undersøgende proces, hvor politikerne inviterer borgere og professionelle til at komme med idéer til, hvad man kan gøre for at få rammer og ambitioner til at nå sammen.

Deltagerne blev bedt om at komme med gode råd til Børne- og Ungeudvalget om Folkeskolen år 2021.

Deltagerne kunne ligeledes stille spørgsmål til et panel bestående af:

  • Børne- og Ungeudvalgets formand, Søren Kristensen,
  • Skolechef Huno Jensen
  • VIA forsker Andreas Rasch-Christensen

Se hvad deltagerne kom med af idéer og gode råd til processen

Børne- og Ungeudvalget har ikke på forhånd udelukket nogen muligheder men forventer, at der vil blive behov for at hive i nogle af de strukturelle håndtag.

Håndtagene omfatter ledelsesstruktur, skoledistrikter, valgsfagsstruktur, budgettildeling, bygningsstruktur, hold- og klassestruktur, administrativ struktur osv.