Viden og data

På denne side lægger Skoleafdelingen løbende relevante tal og materialer

Viden og data

Læs mere:

Faktiske elevtal pr. 5. september 2015

De faktiske elevtal er en opgørelse over de elever, som er meldt ind i skolerne på denne præcise dag hvert år, og som skolerne får tildelt sine midler efter.

Se de faktiske elevtal pr. 5 september

Seneste elevtalsprognose

Seneste prognose udarbejdet på baggrund af bl.a. befolkningsprognosen fra marts 2015.

Se den seneste elevtalsprognose

Elevtalsprognose udarbejdet for 9 skolefællesskaber

For at få et retvisende samlet elevtal for det enkelte skolefællesskab, så er der lavet en justering i denne prognose i forhold til den officielle elevtalsprognose: På de nuværende grundskoler (0.-6. klasse) vises de 7.–9. klasses elever, som i elevprognosen ellers er indregnet i den sædvanlige overbygningsskoles elevtal. Derfor er prognosetallene ikke helt sammenlignelige.

Se prognosen for de 9 skolefællesskaber

Faktiske elevtal fra tidligere år

Elevtal pr. 5. september 2014

Elevtal pr. 5. september 2013

Elevtal pr. 5. september 2012

Elevtalsprognoser fra tidligere år

Elevtalsprognose fra 2014

Elevtalsprognose fra 2013

Elevtalsprognose fra 2012

Læs yderligere forklaringer omkring elevtalsprognosen under spørgsmål.

Skoleafdelingen udarbejdede i maj måned 19 undersøgelser under 5 temaer.

I undersøgelserne kan du ligeledes finde litteraturhenvisninger, link til div. undersøgelser, evalueringer, mm.

Tema 1: Robuste børnefællesskaber

Se Skoleafdelingens undersøgelse af tema 1

Tema 2: Kompetente medarbejdere

Se Skoleafdelingens undersøgelse af tema 2

Tema 3: Kompetent ledelse

Se Skoleafdelingens undersøgelse af tema 3

Tema 4: Varierede læringsmiljøer

Se Skoleafdelingens undersøgelse af tema 4

Tema 5: Robust fælles skolevæsen

Se Skoleafdelingens undersøgelse af tema 5

Se også siden med ofte stillede spørgsmål